OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA


WWW.ADVISOR.CITROEN.RSUVOD

Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta, potvrđujete da potpuno i bezuslovno prihvatate Opšte uslove korišćenja i važeće zakone i propise.

Pristup sajtu je besplatan, osim cene internet konekcije.

Svrha ovog sajta je prikupljanje i objavljivanje Komentara, kao i, eventualnih, odgovora prodajnog salona i/ili Automobiles Citroën-a. Postavljanjem svog Komentara, korisnik prihvata da ga Automobiles Citroën objavi ili ne objavi, u skladu sa uslovima iz Opštih uslova korišćenja.


ČLAN 1 – DEFINICIJE

Dole navedeni termini, koji počinju velikim slovom, imaju sledeće značenje:

« Mišljenje »: Komentar klijenta o prodajnom salonu:

• O kvalitetu usluga ovog Prodajnog salona, tokom kupovine novog ili polovnog vozila (Citroën Select), ili o uslugama u servisu,

• Ili o Vozilu.

• Ili o proceni profesionalnosti Prodavca.

Mišljenje će biti praćeno Napomenom.

« Citroën Select »: polovna vozila koja se prodaju sa Citroën nalepnicom.

« Opšti uslovi korišćenja » : postojeći uslovi korišćenja ovog sajta.

« Citroën Advisor Service » : odnosi se na komentar o kvalitetu usluga Prodajnog salona.

« Citroën Advisor Véhicule » : odnosi se na komentar o Vozilu.

« Citroën Advisor Vendeur » : odnosi se na procenu profesionalnosti Prodavca iz Prodajnog salon pri kupovini novog ili polovnog vozila (Citroën Select).

« Klijentovo iskustvo » : kupovina novog ili polovnog vozila (Citroën Select) ili usluga u servisu u određenom Prodajnom salonu.

« Moderator » : osoba iz Automobiles Citroën-a, koja je zadužena za moderaciju na osnovu principa opisanih u članu 4.

« Beleška » : procena ili kvaliteta usluge Prodajnog salona, pri kupovini novog ili polovnog vozila (Citroën Select), ili servisne usluge ili vozila. Ovu belešku ostavlja autor komentara.

« Sajt » : sajt kojem se pristupa preko adrese WWW.ADVISOR.CITROEN.RS. Mišljenja i Beleške, objavljene na sajtu, moći će da se vide i na drugim internet sajtovima grupe PSA, poput WWW.CITROEN.RS, kao i na povezanim mobilnim aplikacijama.

« Prodajni salon » : Citroën-ov zastupnik koji učestvuje u Automobiles Citroën programu za prikupljanje i objavljivanja komentara.

« Korisnik » : fizičko lice koje pristupa Sajtu i koje može da pročita ili ostavi komentar.

« Vozilo » : novo vozilo marke Citroën, koje je obuhvaćeno Klijentovim iskustvom

« Prodavac » : osoba zaposlena u Prodajnom salonu, koja je prodala novo ili polovno vozilo (Citroën Select) i koja je prihvatila da učestvuju u postupku prikupljana i objavljivanja komentara na sajtu Automobiles Citroën-a.

ČLAN 2 – OBJAVLJIVANJE

Sajt je objavio Automobiles Citroën, deoničarsko društvo sa kapitalom od 159.000.000 €

Identifikacioni broj: FR 75642050199, 642 050 199 R.C.S. Nanterre – APE 7010Z
Matični broj: 642 050 199 01030
Adresa: 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil–Malmaison
Telefon: 01 55 94 81 00
irektor publikacije: Laurence Hansen
Odgovoran za sajt: Nicolas Cobian
E-mail adresa:https://citroen-fr-fr.custhelp.com Vlasnik servera:
Groupe PSA
Centre Technique d'Achères
Rond Point Jenatzy
78 300 Poissy
France

ČLAN 3 – SAKLJUPLJANJE KOMENTARA

3.1 – Spontani pregledi
a) Citroën Advisor Service:

Korisnik može da ode na Sajt ili na internet sajt prodajnog salona, koji je dostupan na adresi: www.citroen.rs/prodajna-mesta/ gradprodajnogsalona. Na ovom sajtu, Korisnik može da vidi prosečnu ocenu za kvalitet usluga tog prodajnog salona, kao i broj komentara. Da bi saznao više o mišljenjima ili da bi ostavio svoje, Korisnika treba da klikne na link «Da biste saznali više» koji će da ga preusmeri na Sajt.

Kada stigne na početnu stranu Sajta, Korisnik može da pročita mišljenja o datom prodajnom salonu.

Dati komentari se odnose na kvalitet usluga pri kupovini novog ili polovnog vozila (Citroën Select).

b) Citroën Advisor Véhicule:

Sajt može direktno da se poseti na web adresi www.citroen.rs/vozila-1 i svim povezanim mobilnim aplikacijama. Na ovom sajtu, Korisnik može da vidi prosečnu ocenu koju je dobilo neko vozilo, kao i broj komentara o tom vozilu. Kako bi saznao više o komentarima ili kako bi ostavio svoje mišljenje, Korisnik treba da klikne na link «videti mišljenja» ili «ostaviti mišljenje» koji će da ga preusmere na Sajt.

Kada se prikaže početna strana, Korisnik može da pročita komentare o vozilima.

c) Postupak čuvanja komentara:

Da bi ostavio svoj komentar, Korisnik treba da sledi sledeće 2 etape:
- Etapa 1: Korisnik treba da dodeli ocenu prodajnom salonu ili vozilu. Zvezdice imaju sledeće značenje:
 • 1 zvezdica: veoma loše
 • 2 zvezdice: loše
 • 3 zvezdice: prosečno
 • 4 zvezdice: dobro
 • 5 zvezdica: odlično
 • Korisnik treba ostavi komentar, a onda da klikne na «Potvrditi» kako bi prešao na sledeću etapu.

  – Etapa 2: Korisnik treba da popuni sledeća obavezna polja:
 • Ime (biće prikazano u komentaru)
 • Prezime (biće prikazani samo inicijali prezimena)
 • Email adresa (ne prikazuje se)
 • Marka/model vozila (prikazuje se)
 • Registarski broj vozila (ne prikazuje se)
 • Datum klijentovog iskustva (ne prikazuje se)
 • Poštanski broj (samo ukoliko se Mišljenje odnosi na kvalitet servisne usluge) (ne prikazuje se)
 • Prodajni salon (samo ukoliko se Mišljenje odnosi na vozilo; ne prikazuje se)
 • Kako bi potvrdio svoj komentar, korisnik treba da prihvati Opšte uslove korišćenja i da klikne na «Potvrditi». Osoba, koja je ostavila komentar, dobiće e-mail od Automobiles Citroën-a, u kojem je link na koji treba da klikne kako bi potvrdio svoju email adresu. Nakon što adresa bude potvrđena, Mišljenje će biti prosleđeno Moderatoru koji će da izvrši moderaciju na osnovu principa opisanih u članu 4. Osoba, koja je prosledila Mišljenje, biće obaveštena da li će njen komentar da bude objavljen. Može da se ostavi samo 1 komentar.

  3.2 – Traženi komentar
  a) Citroën Advisor Service i Citroën Advisor Véhicule

  Automobiles Citroën može, takođe, da traži od Korisnika da ostavi svoj komentar.

  45 dana od Klijentovog iskustva za Citroën Advisor Service i 90 dana za Citroën Advisor Véhicule, može da mu bude poslat email kojim se poziva da izrazi svoje komentar o kvalitetu usluge prodajnog salona ili o vozilu. Ovaj email sadrži link prema Sajtu, koji važi 30 dana, od datuma slanja, za Citroën Advisor Service i Citroën Advisor Véhicule. Kako bi ostavio svoj komentar, Korisnik treba da sledi etape 1 i 2, koje su opisane u članu 3.1 c) dole i da prihvati Opšte uslove korišćenja.

  Može da se objavi samo 1 (jedno) Mišljenje, osim ako korisnik ne odluči da ostavi i 2. Mišljenje u skladu sa odredbama iz paragrafa dole.

  Automobiles Citroën može da pita osobu, koja je ostavila komentar, da li želi da ostavi i 2. Mišljenje. U tom slučaju, Korisnik može da bira između 2 opcije: ostaviti 2. Mišljenje sa dodatom beleškom, koji će da budu objavljeni ispod prvog Mišljenja ili da pošalje 2. Mišljenje sa beleškom, kojima će da zameni 1. Mišljenje i 1. Belešku.

  b) Citroën Advisor Vendeur Automobiles Citroën može da traži od Korisnika da ostavi svoje Mišljenje. 45 dana od datuma kupovine novog ili polovnog vozila (Citroën Select) biće mu poslat email kojim se poziva da ostavi svoje mišljenje o proceni profesionalnosti prodavca. Ovaj email sadrži link prema Sajtu, koji važi 30 dana od datuma slanja e-mail-a. Da bi ostavio svoje Mišljenje, Korisnik treba da sledi 1. i 2. etapu iz člana 3.1 c) niže i da prihvati Opšte uslove korišćenja.

  Može da se objavi samo 1 (jedno) Mišljenje po kupovini novog ili polovnog vozila (Citroën Select), osim ako Korisnik ne odluči da ostavi 2. Mišljenje u skladu sa odredbama iz paragrafa niže.

  Automobiles Citroën može da pita osobu, koja je ostavila Mišljenje, da li želi da ostavi i 2. Mišljenje. U tom slučaju, Korisnik može da bira između 2 opcije: ostaviti 2. Mišljenje sa dodatom beleškom, koji će da budu objavljeni ispod prvog Mišljenja ili da pošalje 2. Mišljenje sa beleškom, kojima će da zameni prvi komentar i prvu belešku.

  3.3 – Izjava osobe koja je ostavila komentar
  Ostavljanjem on-line mišljenja, Korisnik potvrđuje da:
 • Pristaje, ukoliko je potrebno, da ga kontaktiraju Automobiles Citroën i/ili moderator, kao i Prodajni salon;
 • Ne postoji sukob interesa, odnosno, da nema veze sa prodajnim mestom ili sa Automobiles Citroën-om (ne piše ga zaposleni u prodajnom salonu, u Automobiles Citroën-u ili u grupi PSA);
 • Lično je doživeo Klijentovo iskustvo.


 • 3.4 – Podatke koje Automobiles Citroën čuva
  Zaštita vaših ličnih podataka je naš prioritet. Upoznajte se sa našom Izjavom o poverljivosti.

  ČLAN 4 – MODERACIJA

  Komentare, kao i odgovore prodajnog salona, pre objavljivanja na sajt, pregleda moderator. Moderator procenjuje sadržaj Mišljenja, kao i odgovor prodajnog salona i odlučuje da li će da ih objavi. Iz tog razloga, moderator može da pristupi identitetu osobe koja je autor Mišljenja, kako bi, ako je potrebno, mogao da je kontaktira pri proveri Mišljenja.

  Period moderacije je isti za sve komentare, nazavisno od toga da li su pozitivni ili negativni.

  Cilj moderacija je da Mišljenja i odgovori prodajnog salona budu u skladu sa srpskim zakonima i opštim uslovima korišćenja.

  a) Citroën Advisor Service :
  Klijentovo mišljenje ili odgovor prodajnog salona mogu da budu odbačeni ukoliko:
 • Su nazakoniti, sadrže neprikladne, uvredljive, klevetničke, preteće, nepristojne reči, ili predstavljaju povredu prava intelektualne svojine trećih strana (ostalih navedenih brendova, itd.);
 • Sadrže informacije koje se odnose na privatni život (navođenje izjava trećih lica bez njihovog pristanka, komentarisanje fizičkog izgleda ili ličnosti, itd.) ili poverljive podatke (telefoni, adrese, emailovi, broj šasije, registarski broj, broj klijentovog dokumenta, bankovni podaci, itd.) ili navođenje veb sajtova, hipertekstualnih linkova, URL;
 • Ne odnose se na kvalitet usluga prodajnog salona pri kupovini novog ili polovnog vozila (Citroën Select) ili na usluge u servisu;
 • Nerazumljivi su (reči bez ikakvog značenja, loše napisan ili nerazumljiv sadržaj, napisano na drugom jeziku od srpskog);
 • Sadrže vrednosti (iznos ili procenat) u vezi sa komercijalnom politikom prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a (cena, popust, iznos sa popustom, faktura, itd.);
 • Sadrže komentar koji nije u skladu sa dodeljenom ocenom ili sa pruženom uslugom (npr. ;mišljenje o kupovini novog ili polovnog vozila, dok se radilo o zahvatu u servisu i vice versa);

 • Odnose se ili navode neko drugo prodajno mesto, a ne ono gde je prodato novo ili polovno vozilo (Citroën Select) ili gde je izvršen servisni zahvat (nije dozvoljeno poređenje između prodajnih salona);
 • Sadrže konkretne dokaze o sukobu interesa (pišu ga zaposleni u prodajnom salonu, Automobiles Citroën-u ili grupi PSA);
 • Podneli su ih predstavnici preduzeća (dozvoljeni su samo komentari fizičkih lica);
 • Odnose se na korisnika koji nije dao tačne podatke ili koje ne opisuje svoje iskustvo;
 • Predstavljaju duplikat (isti autor i isto Klijentovo iskustvo);
 • Korisnik je dao podatke koji nisu u skladu sa Opštim uslovima korišćenja (npr.: obaveštenje koje je dato više od 75 dana nakon Klijentovog iskustva);
 • a) Citroën Advisor Véhicule :
  Klijentovo mišljenje ili odgovor prodajnog salona mogu da budu odbačeni ukoliko:
 • Predstavljaju povredu intelektualne svojine trećih lica (ostalih navedenih brendova, itd.) ili sadrže nezakonite, uvredljive, klevetničke, preteće ili nepristojne reči;
 • Sadrže informacije koje se odnose na privatni život (navođenje izjava trećih lica bez njihovog pristanka, komentarisanje fizičkog izgleda ili ličnosti, itd.) ili poverljive podatke (telefoni, adrese, emailovi, broj šasije, registarski broj, broj klijentovog dokumenta, bankovni podaci, itd.) ili navođenje veb sajtova, hipertekstualnih linkova, URL;
 • Se ne odnose na Vozilo (primeri za odbacivanje: kvalitet usluge prodajnog salona, dokumenta, politika garancija, reklamacije, zahtev za informacijama, itd.);
 • Su nerazumljivi (reči bez ikakvog značenja, loše napisan ili nerazumljiv sadržaj, napisano na drugom jeziku od srpskog);
 • Sadrže vrednosti (iznos ili procenat) u vezi sa komercijalnom politikom prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a (cena, popust, iznos sa popustom, faktura, itd.);
 • Uključuju poziv na sudski postupak ili sadrži primedbe koje mogu da uključuju građansku ili krivičnu odgovornost prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a;

 • Sadrže komentar koji nije u skladu sa dodeljenom ocenom;
 • Sadrže konkretne dokaze o sukobu interesa (napisali su ga zaposleni u prodajnom salonu, Automobiles Citroën-u ili grupi PSA);
 • Ih podnesu predstavnici preduzeća (dozvoljena su samo mišljenja fizičkih lica);
 • Odnose na korisnika koji nije dao tačne podatke ili koji ne opisuje svoje iskustvo;
 • Predstavljaju duplikat (isti autor i isto Klijentovo iskustvo);
 • Korisnik je dao podatke koji nisu u skladu sa Opštim uslovima korišćenja (npr.: mišljenje koje je dato 120 dana nakon klijentovog iskustva).
 • Odnose se na vozilo koje je drugačije od izabranog.
 • Citroën Advisor Vendeur
  Klijentovo mišljenje ili odgovor prodavca treba da budu odbačeni ukoliko:
 • Su nazakoniti, sadrže neprikladne, uvredljive, klevetničke, preteće, nepristojne reči, ili predstavljaju povredu prava intelektualne svojine trećih strana (drugih navedenih brendova, itd.);
 • Sadrže informacije koje se odnose na privatni život (navođenje izjava trećih lica bez njihovog pristanka [dozvola da se navede ime i prezime prodavca], komentarisanje nečijeg fizičkog izgleda ili ličnosti, itd.) ili poverljive podatke (telefoni, adrese, emailovi, broj šasije, registracije, broj klijentovog dokumenta, bankarske podatke, itd.) ili navođenje veb sajtova, hipertekstualnih linkova, URL;
 • Se ne odnose na procenu usluge prodavca tokom kupovine novog ili polovnog vozila (Citroën Select)
 • Su nerazumljivi (reči bez ikakvog značenja, loše napisan ili nerazumljiv sadržaj, napisano na drugom jeziku od srpskog) ;
 • Sadrže vrednosti (iznos ili procenat) u vezi sa komercijalnom politikom prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a (cena, popust, iznos sa popustom, faktura, itd.);
 • Uključuju poziv na sudski postupak ili sadrži primedbe koje mogu da uključuju građansku ili krivičnu odgovornost prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a;
 • Sadrže komentar koji nije u skladu sa dodeljenom ocenom ili koji je nekompatibilan sa ocenom prodavca (npr.: procena prodavca iako se radi o servisnom zahvatu…);
 • Se odnose na prodavca koji nije izvršio prodaju;
 • Sadrže konkretne dokaze o sukobu interesa (napisali su ga zaposleni u prodajnom salonu, Automobiles Citroën-u ili grupi PSA);
 • Ih podnesu predstavnici preduzeća (dozvoljena su samo mišljenja fizičkih lica);
 • Odnose se na korisnika koji nije dao tačne podatke ili koji ne opisuje svoje iskustvo;
 • Predstavljaju duplikat (isti autor i isto Klijentovo iskustvo);
 • Korisnik je dao podatke koji nisu u skladu sa opštim uslovima korišćenja (npr.: mišljenje koje je dato 60 dana nakon klijentovog iskustva);
 • Odnosi se na prodavca koji nije više deo osoblja prodajnog salona ili koji nije više deo programa Advisor Vendeur
 • U slučaju odbijanja zbog nekog od gore navedenih razloga, osoba koja je ostavila svoje mišljenje ili prodajni salon ili prodavac, zavisno od slučaja, biće o tome obavešten putem e-maila. U tom slučaju, osoba koja je ostavila svoj komentar i/ili prodajni salon i/ili prodavac, može da ostavi novo mišljenje ili novi odgovor tokom 75 kalendarskih dana (mišljenje za Citroën Advisor Service) ili 120 dana (mišljenje za Citroën Advisor Véhicule) ili 60 dana (mišljenje za Citroën Advisor Vendeur) počev od dana klijentovog iskustva.

  ČLAN 5 – VRAĆANJE I OBJAVLJIVANJE KOMENTARA

  5.1 – Ocenjivanje komentara
  a) Citroën Advisor Service: Broj mišljenja i srednja ocena koja se odnosi na prodajni salon su prikazani na sajtu datog prodajnog salona, kojem može da se pristupi preko sajta www.citroen.rs/vozila-1

  b) Citroën Advisor Véhicule : Broj mišljenja i srednja ocena, koja se odnosi na vozilo, prikazuju se na ostalim sajtovima grupe PSA, tipa www.citroen.rs i na povezanim mobilnim aplikacijama.

  Citroën Advisor Vendedor - O número de Opiniões e a média das Classificações atribuídas a um Vendedor serão afixadas nos sites internos do Grupo PSA, nomeadamente em www.citroen.rs i na povezanim aplikacijama.

  d) Uputstva zajednička Citroën Advisor Service-u, Citroën Advisor Véhicule-u i Citroën Advisor Vendeur-u Komentari o uslugama, vozilima i prodavcima će biti prikazani na sajtu, od najnovijeg do najstarijeg, sa rokom od najviše 30 (trideset) kalendarskih dana od datuma postavljanja mišljenja. Datum postavljanja komentara, datum klijentovog iskustva, ime i početno slovo prezimena osobe koja je napisala mišljenje, model vozila i ocena koju je dodelio prodajnom salonu, vozilu ili prodavcu, prikazani su, pored njegovog mišljenja.

  Objavljena mišljenja mogu da se pretražuju po datumu objave, oceni ili korisnosti mišljenja (za komentare o uslugama), po datumu objave ili po najboljoj oceni (za komentare o vozilima).
  Prosek ocena je izračunat na sledeći način:
 • od 1 do 1,24 = 1 zvezdica
 • od 1,25 do 1,74 = 1 i po zvezdica
 • od 1,75 do 2,24 = 2 zvezdice
 • od 2,25 do 2,74 = 2 i po zvezdice
 • od 2,75 do 3,24 = 3 zvezdice
 • od 3,25 do 3,74 = 3 i po zvezdice
 • od 3,75 do 4,24 = 4 zvezdice
 • od 4,25 do 4,74 = 4 i po zvezdica
 • Više od 4,75 = 5 zvezdica

 • Srednja ocena se računa na sledeći način: od 0,01 do 0,49 : zaokružuje se na donju decimalu
  od 0,50 do 0,99 : zaokružuje se na gornju decimalu
  5.2 – Prijava zloupotrebe
  Svako može da upozori Citroën o postojanju uvredljivog sadržaja klikom na link «Prijaviti zloupotrebu», ostavljajući svoje ime, prezime i email, kao i za zahtev za uklanjanje komentara ili odgovora prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a.

  Potvrđivanjem formulara, upozorenje se automatski prosleđuje moderatoru koji će da odluči o zadržavanju ili brisanju komentara ili odgovora relevantnog prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a. Moderator će da prosledi email osobi koja je prijavila zloupotrebu.

  Ukoliko se proceni da je sadržaj uvredljiv, taj komentar ili odgovor prodajnog salona ili Automobiles Citroën-a, zavisno od slučaja, biće uklonjen, a osobi, koja ga je poslala, biće poslato obaveštenje zašto je uklonjen.


  5.3 – Trajanje objavljenih komentara i arhiviranje
  Mišljenja su objavljena na Sajtu (i eventualno na drugim, gore navedenim, internet sajtovima) u periodu od jedne godine, osim ako autor komentara ne zahteva da se on ukloni sa sajta. Za to, potrebno je da pošalje zahtev popunjavajući sledeći formular //citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask, upisujući datum svog mišljenja, ili klikom na link u email-u sa potvrdom objavljivanja klijentovog iskustva.

  a) Citroën Advisor Service : Mišljenja, koja se odnose na prodajni salon, koji se menja (npr: promena vlasnika, zatvaranje zbog radova ili renoviranja, potpuno zatvaranje salona,…) biće arhivirana, i neće moći da se vide na internetu.

  b) Citroën Advisor Véhicule : Mišljenja, koja se odnose na vozila koja se više ne proizvode, biće arhivirana, osim ukoliko se radi o restilizovanim vozilima, za koje će komentari, pre restilizacije, da budu preneti na novi model.

  c) Citroën Advisor Vendeur : Mišljenja koja se odnose na prodavce koji ne rade više u prodajnom salonu ili koji ne žele više da učestvuju u procesu Automobiles Citroën-a (skupljanje i objavljivanje komentara na Sajtu), biće arhivirana i neće biti dostupna na Sajtovima. Ipak, ti komentari će biti sačuvani u bazi podataka Automobiles Citroën-a, saglasno sa periodom čuvanja podataka.

  ČLAN 6 – PRAVO NA ODGOVOR PRODAJNOG SALONA, PRODAVCA I AUTOMOBILES CITROËN-a

  Zastupnik ima pravo da odgovori na svaki komentar koji je objavljen o njemu. Kao takav on može:

 • pružiti detalje autoru komentara radi objašnjenja ili iznošenja svog viđenja, ukoliko postoji neslaganje sa sadržajem objavljenog mišljenja;
 • zahvaliti mu se na njegovom mišljenju.
 • Odgovor prodajnog salona i prodavaca podležu moderaciji po istim uslovima kao i komentari korisnika. Stoga, moderator može da odbaci odgovor prodajnog salona iz razloga koji su navedeni u članu 4.


  Moderirani odgovor prodajnog salona, prodavaca, kao i Automobiles Citroën-a, saglasni sa Opštim uslovima korišćenja, biće objavljen pored odgovarajućeg komentara u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, od dana njegovog podnošenja.


  Odgovori prodajnog salona, prodavaca i Automobiles Citroën-a biće objavljeni na sajtu onoliko dugo koliko i mišljenje na koje se odnose.

  ČLAN 7 – PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

  Automobiles Citroën je osmislio Sajt za informisanje korisnika i prodajnih salona. Nikakvo, čak ni delimično, korišćenje datih podataka u komercijalne svrhe ne sme da se obavi bez prethodne pisane saglasnosti Automobiles Citroën-a.

  Automobiles Citroën obaveštava korisnike da su mnogi elementi sajta:
 • Zaštićeni zakonom o autorskom pravu: poput fotografija, članaka, crteža, animacija, digitalnih audio ili video formata…;
 • Zaštićeni zakonom o žigu: poput oznaka « Citroën », « dvostruki ševron » (logo Citroën-a), «Grupa PSA», kao i marke modela vozila.
 • Odgovor prodajnog salona i prodavaca podležu moderaciji po istim uslovima kao i komentari korisnika. Stoga, moderator može da odbaci odgovor prodajnog salona iz razloga koji su navedeni u članu 4.

  Svako umnožavanje, predstavljanje, upotreba, adaptacija, promena, pripajanje, prevođenje, komercijalizacija, delimična ili potpuna, u bili kom obliku ili na bilo kom mediju (papir, digitalni ili neki drugi način) dela ili celog Sajta je zabranjena bez prethodnog pismenog odobrenja Automobiles Citroën-a, uz izuzetke iz člana L122.5 kodeksa o intelektualnoj svojini, predstavlja povredu prava autora i/ili žiga i biće kažnjivo sa tri (3) godine zatvora i kazne od 300.000 evra u slučaju falsifikovanja autorskih prava i četiri (4) godine zatvora i kazne od 400 000 € u slučaju falsifikovanja žiga.

  ČLAN 8 – ZAŠTITA PODATAKA LIČNOG KARAKTERA

  Zaštita vaših ličnih podataka je naš prioritet. Upoznajte se sa našom Izjavom o poverljivosti podataka.

  ČLAN 9 – LINKOVI

  Postavljanje hiperteksualnog linka prema Sajtu zahteva prethodno pismeno odobrenje Automobiles Citroën-a.


  U svakom slučaju, Automobiles Citroën nije odgovoran za sadržaj na sajtovima sa kojima je povezan hipertekstualnim linkovima ili na neki drugi način. Korisnik tih sajtova treba da pročita opšta pravila korišćenja tih sajtova.


  ČLAN 10 – BEZBEDNOST

  Korišćenjem ovoj Sajta saglasni ste da nećete vršiti operacije koje će verovatno dovesti do ubacivanja kompjuterskih virusa na Sajt Citroën-a ili sistema trećih lica. Takođe, osiguraćete se da nećete preuzimati nerazumne akcije koje bi dovele do greški u IT ili druge prirode, koje bi mogle da utiču na rad Sajta ili bilo kojeg servera ili servisa dostupnog preko Sajta. Posebno, saglasni ste da, na mestima predviđenim na Sajtu, dajete podatke, informacije dokumenta i fajlovekoje su pouzdani, nenapadni i koji nisu sumnjivi da će uticati na rad Sajta ili bilo kojeg servera ili servisa dostupnog preko Sajta.

  Shodno tome, ne smete zloupotrebljavati Sajt uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Ne smete da pokušavate da dobijete neovlašćeni pristup Sajtu, serveru na kome se nalazi Sajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koja je povezana sa Sajtom. Ne smete da napadate Sajt putem napada uskraćivanja usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge. Kršenjem ove odredbe, vi biste počinili krivično delo i Citroën će prijaviti svako takvo kršenje nadležnim organima za sprovođenje zakona, a Citroën će sarađivati s tim vlastima tako što će im otkriti vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo na korišćenje Sajta će odmah prestati.


  Vaša upotreba Sajta ili bilo kojeg servera ili usluge koja je dostupna putem ovog Sajta mora biti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji su trenutno na snazi, kao i pravima trećih strana, i ne smeju negativno uticati na ugled ili brand Citroën na bilo koji način. Konkretno, slažete se da nadoknadite Citroën-u bilo kakve akcije treće strane koje su povezane sa sadržajem informacija koje ste stavili na raspolaganje na osnovu Sajta, posebno onih koji su rezultat kršenja: bilo kojih prava, prava intelektualne svojine, javnog reda, opšte pristojnosti, poštovanje privatnosti (prava na slike, itd.) ili kaznene odredbe postojećih nacionalnih i / ili međunarodnih prava. U tom smislu, slažete se da nadoknadite Citroën-u sve troškove, naknade i troškove koji bi nastali kao rezultat, uključujući naknade i razumne troškove pravnih savetnika kompanije Citroën.

  Iako Citroën koristi razumne antivirusne mere u pogledu svojih sistema i Sajta, on ne pruža nikakvu garanciju da će sajt biti bezbedan ili slobodan od virusa, tako da morate osigurati da imate razumni antivirusni i bezbednosni softver na svom kompjuterskom sistemu i drugim uređajima koji su u interakciji sa Sajtom, jer Citroën ne može da pruži bilo kakvu garanciju da će Sajt biti bez virusa.


  Shodno tome, uvek postoji rizik od gubitka podataka i oštećenja podataka na vašim uređajima i drugoj opremi koju koristite na Sajtu. Stoga, Citroën neće biti odgovoran za bilo koji virus ili bilo koji podatak koji izgubite ili koji je oštećen usled upotrebe Sajta. Zbog toga morate imati svakodnevnu rezervnu kopiju svog softvera, datoteka i podataka na mestu, u slučaju da se bilo koji od vaših podataka izgubi ili bude oštećen, ili ste zaraženi računarskim virusom.


  ČLAN 11 – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  Prihvatate da je Sajt dostupan za ličnu, domaću, potrošačku upotrebu, a ne za bilo koji od Vaših poslovnih ciljeva. PSA Peugeot Citroën Group neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja je direktno ili indirektno prouzrokovana, kao što je šteta, gubitak podataka ili programa, ili finansijski gubitak nastao upotrebom Sajta ili drugih web stranica koje su povezane sa njim.

  Sajt je dostupan preko internet mreže. U tom smislu, izdat je podsetnik da je Internet otvorena i neformalna mreža, sastavljena od interkonekcije na međunarodnom nivou IT mreža. Upravljanje internetom ne podleže niti jednom centralnom entitetu i svaki deo ove mreže pripada nezavisnom javnom ili privatnom telu. Njegov rad se stoga zasniva na saradnji između operatera različitih mreža, bez obaveze snabdevanja ili kvaliteta snabdevanja između operatera. Mreže mogu imati nejednake prenosne kapacitete i vlastite politike za upotrebu. Niko ne može garantovati ispravan rad Interneta u celini. Stoga, Citroën ne preuzima ni odgovornost, niti garanciju u slučaju lošeg rada Interneta (kašnjenje prenosa ili bilo koji drugi kvar).


  Kako Citroën ne naplaćuje pristup Sajtu, Citroen ne daje nikakva uveravanja o neprekidnom radu ili dostupnosti lokacije. Osim toga, prihvatate da može biti trenutaka kada bi moglo doći do prekida u dostupnosti lokacije.

  Prihvatate da prenos podataka putem Interneta nije garantovano siguran, stoga imajte to na umu kada koristite bilo koju funkcionalnost Sajta. Citroën neće snositi odgovornost za bilo kakve gubitke nastale usled oštećenja, infekcije ili korupcije uzrokovane Vašim uređajima, uključujući, bez ograničenja, gubitak podataka ili softvera ili finansijske gubitke koji proizlaze iz korištenja Sajta.


  Citroën nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili šteta su predvidivi ako je ili očigledno da će se to dogoditi, ili ako ste u vreme sklapanja ugovora, i Citroën i vi znali da se to može dogoditi.


  Citroën nije odgovoran za Vaše poslovne gubitke. Citroën samo stavlja na raspolaganje Sajt i prateće usluge za ličnu, domaću, potrošačku upotrebu. Shodno tome, Citroën neće imati nikakvu odgovornost prema Vama za bilo kakav gubitak profita, gubitak posla, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih prilika.


  Ako se Citroën ili PSA Peugeot Citroën Group proglasi odgovornim za bilo koji gubitak koji nije zakonski isključen ili ograničen, onda kada je zakonito da PSA Peugeot Citroën Group ograniči svoju odgovornost prema Vama, on ograničava svoju odgovornost na ukupno £ 10 ( deset funti), imajući u vidu da vam je ovaj Sajt besplatan. Ako smatrate da Vaše korištenje Sajta može rezultirati gubitkom više od tog iznosa, onda ne smete koristiti ovaj Sajt.


  PSA Peugeot Citroën Group, putem bilo čega što je navedeno u Opštim uslovima korišćenja ili na neki drugi način, ne isključuje ili na bilo koji način ograničava svoju odgovornost prema Vama kada bi to bilo nezakonito. Shodno tome, on ne isključuje niti ograničava odgovornost za: smrt ili ličnu povredu prouzrokovanu njenom nepažnjom ili nemarnim radnicima, agentima ili podugovaračima; prevaru ili lažno predstavljanje; ili kršenje Vaših zakonskih prava u vezi sa Sajtom, gdje takvi gubici nije dozvoljeno da budu isključeni ili ograničeni zakonom.


  ČLAN 12 – PREKID PRISTUPA SAJTU

  U bilo kom trenutku, Automobiles Citroën može, privremeno ili stalno, da zabrani pristup Sajtu korisniku koji ne poštuje date Opšte uslove korišćenja. Do prekida može da dođe i u slučaju da postoje tehnički problemi koji se odnose na infrastrukturu, ili u slučaju održavanja Sajta.

  ČLAN 13 – VAŽEĆI ZAKON

  Le Site Sajt i ovi Uslovi korišćenja su regulisani srpskim pravom, isključujući pravila sukoba zakona. U slučaju spora oko tumačenja ili primene ovih Uslova korišćenja, srpski sudovi će imati isključivu nadležnost, osim ako nije drugačije određeno obaveznim zakonom.

  ČLAN 14 – AŽURIRANJE OPŠTIH USLOVA I SAJTA

  Automobiles Citroën zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja, promeni i ažurira Opšte uslove korišćenja i sve stavke prikazane na sajtu.

  Sve ove izmene su obavezujuće za Korisnika koji treba, pri svakom povezivanju sa Sajtom, da proveri uslove korišćenja. Smatra se da, pri svakom novom povezivanju sa Sajtom, korisnik prihvata poslednju verziju Opštih uslova korišćenja.